Ispis

Kadrovska opremljenost

Društvo Energo-Tehna ima slijedeću struktura zaposlenih djelatnika:

  • dva strojarska inženjera VSS s položenim stručnim ispitom i ovlaštenjem komore inženjera
  • jedan strojarski inženjer VŠS s položenim stručnim ispitom
  • jedan građevinski inženjer VSS s položenim stručnim ispitom i ovlaštenjem komore inženjera
  • jedan inženjer agronomije VŠS
  • Administrativni i računovodstveni odjel
  • 4 VKV majstora strojarske struke
  • 6 KV majstora strojarske struke
  • 2 KV majstora građevinske struke
  • 2 pomoćna radnika